اسلایدر بالا

نشست صمیمی اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع برگزار شد / دکتر مسعودی: هدف از بورس صنعت کمک به صنایع در تامین نیروی انسانی مستعد و توانمند است

1402/9/7

نشست صمیمی اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع برگزار شد / دکتر مسعودی: هدف از بورس صنعت کمک به صنایع در تامین نیروی انسانی مستعد و توانمند است

نشست صمیمی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع در خصوص معرفی بورس‌های دانشجویی برگزار شد.

فراخوان بورس دولت مجارستان 2025-2024

فراخوان بورس دولت مجارستان 2025-2024

1402/8/27

فراخوان بورس دولت مجارستان 2025-2024

تمدید بورس هنر

تمدید بورس هنر

1402/8/10

تمدید بورس هنر

بورس فرصت تحقیقاتی داخل و خارج

فرصت تحقیقاتی

1401/9/13

بورس فرصت تحقیقاتی داخل و خارج

آزمون زبان

آزمون زبان

1401/9/13

آزمون زبان

نسخه قابل چاپ