اخبار اداره اعزام

 نحوه تهیه ارز دانشجویی در مرکز مبادله ایران
اطلاعیه ارز دانشجویی 1401
اطلاعیه دانشجویان متقاضی معافیت تحصیلی
1
نسخه قابل چاپ