rahbari

خدمت 1

خدمت 2

خدمت 3

خدمت 4

اخبار دفتر رایزنی

معرفی رایزنی علمی روسیه

معرفی رایزنی علمی روسیه

دفتر رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در روسیه و روسیه ی سفید و آسیای میانه در سال 1992 همزمان با اعزام اولین گروه دانشجویی تأسیس شد. در سال 1385 به سبب کثرت تعداد دانشجو در اوکراین، سرپرستی جدیدی برای کشور های اوکراین آذربایجان و ارمنستان برگزیده شد و حیطه ی دفتر مسکو به روسیه، روسیه سفید و کشورهای آسیای میانه تغییر یافت. سرپرستی دانشجویان و رایزنی علمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران که نمایندگی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داراست،

 راهنمای تحصیل در روسیه

راهنمای تحصیل در روسیه

نگاهی بر سیستم آموزش عمومی جمهوری فدراتیو روسی بر اساس اصل 1و 2 قانون آموزش و پرورش روسیه حق دستیابی به آموزش یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندان روسیه محسوب میگرد د و بر همین اساس دولت امکان دستیابی به اموزش را بدون وابستگی به نژاد، ملیت، زبان، جنس، سن، وضعیت سلامتی، مذهب و موقعیت اجتماعی تضمین کرده است و فراگیری و کسب مدرک آموزش عمومی یا حرفه ای اجباری است.

اطلاعیه ها

موضوع

موضوع