rahbari
درباره ما
یکی از اهداف مهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و تأمین کادر علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و ارتقای سطح دانش و آشنایی آنها با نوآوری های علمی در چارچوب قانون اعزام دانشجو به خارج می باشد.

رأس ساختار سازمانی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به خارج از کشور (مدیرکل) زیر نظر سازمان امور دانشجویان مشغول فعالیت بوده و در جهت عملیاتی و اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی بورس اقدام می نماید.همچنین از همفکری هیئت های علمی در جهت پیشبرد امور بهره گرفته و از طریق رایزنان علمی در جریان مشکلات دانشجویان خارج از کشور قرار می گیرد.

فعالیت های اداره کل بورس نیز ماهیتا به دو وظیفه راهبردی و اجرایی جهت انجام کلیه امور به اعطای بورس های تحصیلی داخل و خارج کشور تقسیم شده و گستره آن از شناسایی نیازهای تخصصی منابع انسانی دستگاه های اجرایی کشور شروع و تا فراهم نمودن مقدمات اجرایی جهت ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی بالاتر و نهایتاً اعطای بورسیه تحصیلی به حائزین شرایط جهت ادامه تحصیل در رشته های اولویت دار و مورد نیاز کشور و دانشگاه های معتبر خارجی به همراه نظارت و پیگیری موارد فوق ادامه می یابد.