بيشتر
rahbari
ارتباط با کارشناسان
نکات مهم قبل از ثبت درخواست و ارتباط با کارشناسان:
- پس از ورود در انتخاب نوع مشکل دقت فرمائید. درصورت نبود عنوان نوع مشکل، گزینه سایر را انتخاب فرمائید.
- لطفاً قبل از طرح سوال در این بخش، اطلاعات مربوط به درخواست خود را در بخش میز خدمت و همچنین سوالات متداول مطالعه نمایید.
برای ورود به فرم ارتباط با کارشناسان از لینک زیر استفاده نمایید:

معاونت بورس و اعزام دانشجویان
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
معاون آقای دکتر سلمانپور 96664456 Salmanpour@saorg.ir
مسئول دفتر آقای قرنیــا 96664456 a.gharnia@Saorg.ir
اداره کل بورس و اعزام و دانشجویان
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
مدیرکل آقای دکتر مسعودی 96664420 Masoudi@Saorg.ir
معاون مدیرکل خانم داربر 96664581  
کارشناس دفتر آقای موسوی 96664421  
اداره موسسات و اعزام دانشجو
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
رئیس اداره آقای دکتر ریاحی 96664449 moasesat@Saorg.ir
کارشناس آقای موسوی 96664442 Shekayat@Saorg.ir
کارشناس خانم نوروزی 96664454 Tamdid@Saorg.ir
واحد آزمون زبان MSRT
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
مسئول اجرای آزمون آقای مدامی 96664448 safarmadami@Saorg.ir
دفتر رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان خارج از کشور
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
مشاور و سرپرست اداره رایزن علمی آقای دکتر امیری 96664331  
بورسیه تحصیلی دولت های خارجـی
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
مسئول بورس دولت های خارجی آقای مهندس عتیقه چی 96664373 n.atighechi@Saorg.ir
اداره بورس داخل
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
کارشناس- سامانه HES خانم آتش مرد 96664415 z.atashmard@Saorg.ir
کارشناس بورس دانش، هنر و سال اخر خانم اصل روستا 96664121 F.aslrousta@saorg.ir
اداره پیگیری تحصیلی بورس خارج
رئیس اداره - بورس صنعت و بنگاه اقتصادی  خانم عمادی 96664314 z.emadi@saorg.ir
اداره تعهدات
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
کارشناس خانم تفرشی 96664429 m.tafreshi@saorg.ir
اداره کارشناسی ( فرصت تحقیقاتی داخل – خارج )
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
رئیس اداره خانم طاهری 96664468 z.taheri@saorg.ir
کارشناس خانم نظم ده 96664730 ma.nazmdeh@saorg.ir
کارشناس خانم مرادی 96664727 fa.moradi@Saorg.ir
اداره اعزام با هزینه شخصی
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
رئیس اداره خانم افسانه عصمتی 96664435 a.esmati@saorg.ir
Afsaneh Esmati  
کارشناس آقای پورقاضی 96664423 m.poorghazi@Saorg.ir
کارشناس خانم امینی 96664721 z.amini@saorg.ir
کارشناس خانم چهره آزاد 96664725 f.chehreazad@Saorg.ir
کارشناس خانم خسروی زاد 96664726 m.khosravizad@saorg.ir
بایگانی آقای محمودی 96664447  
بایگانی
سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
کارشناس آقای بلالی 96664447