اطلاعیه های آزمون زبان MSRT

اطلاعیه برگزاری آزمون های آبان و آذر ماه 1402

اطلاعیه برگزاری آزمون های آبان و آذر ماه 1402

تاریخ برگزاری آزمون آبان ماه 1402/08/26 تاریخ برگزاری آزمون آذر ماه 1402/09/24

1402/7/30

مشاهده
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT - شهریورماه 1402

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT - شهریورماه 1402

تاریخ و زمان ثبت نام : سه شنبه مورخ 1402/06/07 از ساعت 10 لغایت سه شنبه 1402/06/21 ساعت 16

1402/5/28

مشاهده
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT - مرداد ماه 1402

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT - مرداد ماه 1402

تاریخ و زمان ثبت نام : یکشنبه مورخ 1402/05/08 از ساعت 10 لغایت سه شنبه 1402/05/17 ساعت 16

1402/4/25

مشاهده
اطلاعیه برگزاری آزمون خرداد ماه(تمدید شد)

اطلاعیه برگزاری آزمون خرداد ماه(تمدید شد)

تاریخ و زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ 1402/03/26

1402/3/11

مشاهده
 اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، تاریخ برگزاری و مهلت ثبت‌نام در یازدهمین دوره آزمون زبان MSRT را اعلام کرد.

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، تاریخ برگزاری و مهلت ثبت‌نام در یازدهمین دوره آزمون زبان MSRT را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، بر اساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج یازدهمین دوره آزمون زبان MSRT صبح روز جمعه 19 اسفند ماه 1401 برگزار خواهد شد.

1401/12/1

مشاهده