آرشیو خبر

اخبار اداره کل

1402/4/6

معافیت کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی اعزامی به کشور خارج از پرداخت حق الثبت اسناد

طبق اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان؛ کلیه دانشجویان بورسیه و غیرآن، اعضای هیئت علمی که جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت حق الثبت اسناد معاف هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛ طبق اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان کانون سردفتران و دفتر یاران  قوه قضائیه طی نامه‌ای به دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان از معافیت پرداخت حق الثبت اسناد اعم از «تعهد و وثیقه» کلیه دانشجویان بورسیه و غیرآن، اعضای هیئت علمی که جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند، خبر داد.

متن نامه به شرح زیر است:
با سلام و تحیت
با عنایت به صراحت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند، از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب دوم اسفند ماه 1371 که مقرر داشته : از تاریخ تصویب این قانون اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و اعضای هیئت علمی حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که برای استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور عزیمت می نمایند، و همچنین بورسیه ها و دانشجویانی که جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج از کشور اعزام می‌گردند و مکلف به سپردن تعهد رسمی می باشند، از پرداخت حق الثبت اسناد رسمی به هر میزانی که باشد معاف می‌گردند.

همچنین به موجب قسمت اخیر ماده 124 قانون ثبت کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد به موجب قسمت اخیر ماده 124 قانون ثبت لغو می شود، بنا به مراتب و منطوق مفاد ماده واحده مذکور شامل کلیه دانشجویان اعزامی به خارج از کشور اعم از بورسیه و غیر آن و کلیه اسناد اعم از تعهد و وثیقه می‌باشد.

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ