اخبار اداره اعزام
1401/11/5

اطلاعیه دانشجویان متقاضی معافیت تحصیلی

قابل توجه متقاضیان دریافت معافیت تحصیلی::: اعلام حداقل نمرات مدرک زبان در سامانه سجاد

اطلاعیه
دانشجویان متقاضی معافیت تحصیلی

جهت درخواست صدور معافیت تحصیلی در سامانه سجاد و سخا، حداقل نمرات مدرک زبان: MSRT (50)، (85) TOEFL ،IELTS  (6.5) و  (480) TOLIMO مورد نیاز است.
برای کشورهای غیرانگلیسی زبان، مدرک زبان انگلیسی یا مدرک زبان کشور مقصد قابل قبول می باشد.
لازم به ذکر است مدارک زبان مذکور از تاریخ صدور تا دو سال اعتبار دارد.