معاونت بورس و امور دانشجویان خارج


01

شرایط بررسی مدارک دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از بورسیه تحصیلی

شرایط بررسی مدارک دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از بورسیه تحصیلی

بدینوسیله به اطلاع دانشگاه ها،پژوهشگاه ها وموسسات آموزش عالی می رساند بررسی مدارک دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری متقاضی استفاده از بورس تحصیلی از اول تیر ماه سال جاری بر اساس شرایط مندرج در "دستورالعمل موقت (ویژه سال 1393)برای آئین نامه اجرائی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور " مورد بررسی قرار می گیرد.ضرورتا" تاکید می نماید اعطای بورس تحصیلی به افرادی تعلق می گیرد که واجد شرایط دستورالعمل فوق الذکر باشند.

تعداد امتیازات: (503) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (36050)
کد خبر: 307