معاونت بورس و امور دانشجویان خارج


06

بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی به دانشجویان خارجی

بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی به دانشجویان خارجی

احتراماً به پیوست اطلاعیه تهیه شده سفارت اسلواکی درخصوص ارائه بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی به دانشجویان خارجی  جهت اطلاع به متقاضیان ارائه می گردد.

به اطلااع می رساند که اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و یا دانشجویان مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری که از یکی از دانشگاه ها و مراکز عالی جمهوری اسلواک برای گذراندن دوره های کوتاه مدت پژوهشی و یا آموزشی پذیرش بگیرند می تواندد برای استفاده از بورس ملی دولت اسلواکی بهره مند شوند.

پس از تایید کمیته بررسی کننده ماهیانه مبلغی بین 30 تا 1000 یورو پرداخت می گردد.

مهلت استفاده از این طرح در نوبت دوم پایان ماه اکتبر 9 آبان

(صرفا 6 هفته قبل از پایان زمان فوق الذکر امکان ارسال درخواست ها وجود دارد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.Scholarships.sk

تعداد امتیازات: (19) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2281)
کد خبر: 2016