معاونت بورس و امور دانشجویان خارج


05

اطلاعیه شماره 1- آغاز ثبت نام ارز دانشجویی

اطلاعیه شماره 1- آغاز ثبت نام ارز دانشجویی

اطلاعیه شماره 1


با توجه به بخشنامه شماره 233452/97 مورخ 7/8/1397 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (تصویر پیوست)، بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی می رساند، متقاضیان می توانند از تاریخ 19/8/97 فرمهای لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir بارگذاری نمایند.
شایان ذکر است سازمان امور دانشجویان فقط موظف به تأیید وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده، روند و ضوابط پرداخت ارز (نوع، میزان و نرخ) براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.
اداره اعزام با هزینه شخصی
تعداد امتیازات: (11) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2857)
کد خبر: 1685