معاونت بورس و امور دانشجویان خارج


09

هزينه ارائه خدمات اداره تسهيلات و اعزام با هزينه شخصي

هزينه ارائه خدمات اداره تسهيلات و اعزام با هزينه شخصي

   

 با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه شماره 118899/1/42   مورخ  95/10/4  معاونت محترم پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان ، متقاضیان جهت ارائه هر یک از خدمات ذیل از تاریخ 1395/12/15 نسبت به واریز مبلغ115/000ریال ( یک صد و پانزده هزار ریال ) به شماره حساب 2172019006002  نزد بانک ملی شعبه فردوسی به نام درآمد های اختصاصی غیر قابل برداشت سازمان اقدام نمایند :

  1.          صدور نامه   معرفی اولیه برای درخواست معافیت تحصیلی
  2.         "      "      تمدید معافیت تحصیلی
  3.         "     "    معرفی به اداره کل گذرنامه ( خروجی )
  4.         "     "     گواهی اشتغال به تحصیل
  5.         "    "    انصراف از تحصیل
  6.        "    "     تغییر یا تعویق شروع به تحصیل
  7.         "    "     فارغ التحصیلی ( اعلام تاریخ فراغت از تحصیل )
  8.         "     "    تغییر مقطع تحصیلی ، پذیرش ، کشور ، دانشگاه ، رشته 

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج

تعداد امتیازات: (10) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2367)
کد خبر: 1498