جمعه, 06 اسفند, 1395


شما در اين صفحه هستيد >> موسسات اعزام  >  موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج  


فهرست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج

توجه (( اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان ))  توجه

نظر به اقدامات و تلاش های بعمل آمده و پیرو مذاکرات بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری) در رشته های تحصیلی مختلف برای سال تحصیلی 2018-2017 موافقت نموده است.
بر همین اساس و بنا به سیاستهای اعطایی بورس دول علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی (www.stipendiumhungaricum.hu) نسبت به ثبت نام در رشته ها و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (grad.saorg.ir) و رشته دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (behdasht.gov.ir)، اقدام نمایند.
 شایان ذکر است پس از ثبت نام در سامانه فوق الذکر، ضروریست متقاضیان فرم شماره 1 اطلاعات متقاضیان بورس دول (پیوست فرم 1) را پس از تکمیل به دبیرخانه بورس دول اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس پست الکترونیکی     ( bdiri@saorg.ir ) تا پایان وقت اداری مورخ 15 اسفند 95 برابر با 5 مارچ 2017 ارسال نمایند. بدیهی است.پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
لازم به ذکر است این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه می باشد و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد. 

دانلود فرم  مربوطه


فهرست موسسات مجاز اعزام دانشجو به

  خارج از کشور

   (تاریخ به روز رسانی بهمن  1395 )

خدمات الکترونیک

      

     

پیوندها