يکشنبه, 24 شهريور, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> سامانه ها  >  سنباد  
اداره بورس داخل ( سامانه سنباد)

  

برای ورود به سامانه سنباد "ورود کاربران " را کلیک نمائید.

اطلاعیه:

بدینوسیله به اطلاع دانشگاه ها،پژوهشگاه ها وموسسات آموزش عالی می رساند بررسی مدارک دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری متقاضی استفاده از بورس تحصیلی از اول تیر ماه سال جاری بر اساس شرایط مندرج در "دستورالعمل موقت (ویژه سال 1393)برای آئین نامه اجرائی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور " مورد بررسی قرار می گیرد.ضرورتا" تاکید می نماید اعطای بورس تحصیلی به افرادی تعلق می گیرد که واجد شرایط دستورالعمل فوق الذکر باشند.


     


خدمات الکترونیک
      

     

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایگاه اطلاع رسانی دولت