سامانه جامع امور دانشجویان ( سجاد)

ارائه کلیه خدمات دانشجویی مرتبط با دانشجویان داخل و خارج از کشور...

 
 امانه آزمون زبان MSR تقویم آزمون، ثبت نام و دریافت کارت آزمون زبان MSRT , ...

سامانه اتوماسیون اداری ERP

انجام کلیه امور اداری مرتبط با کارکنان و همکاران سازمان امور دانشجویان...
 
مناسبت


گزارش تصویری و مناسبت ها

پیوندهای مرتبط

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برای مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب

سامانه epolice

درخواست معافیت تحصیلی

ادامه مطلب