يکشنبه, 24 شهريور, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> ادارات بورسیه  >  اداره بورس داخل  


فرم ها،مدارک وآئین نامه های بورس داخل

  1: دستورالعمل موقت سال 93 برای آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور...


   2:    آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها وموسسات اموزش عالی وپزوهشی

    3: شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور  (  سال  1394 )                                                 

   4:شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل وخارج از کشور وشرکت در کنفرانس های علمی در سال 93

  5: بخشنامه مربوط به اخذ اعلام نیاز پذیرفته شدگان دکتری تبدیل بورس خارج به داخل

                               صفحه1 -  صفحه 2 -   صفحه 3  -  فهرست ظرفیت دانشگاه های سال 93  (برای مشاهده کلیک نمایید.)


    6:مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دفتر حقوقی...


    7:سند تعهد جهت دانشجویان بورسیه ی داخل ...( توجه: علاوه بر تکمیل سند تعهد ، باید  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در

      دفتر حقوقی را نیز تهیه نمایید.( جزئیات مدارک دفتر حقوقی در بند 5 قید شده است.)


   8: فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی...


    9:فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی..


   10:کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل وخارج از کشور... 


    11:کاربرگ مشخصات دانشجو برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی...


   12:مدارک لازم برای صدور حکم یا تسویه حساب فرصت مطالعاتی...


   13:مدارک لازم جذب مرکز(صلاحیت عمومی )


    14:مدارک لازم جهت استفاده از آیین نامه مربیان (شماره 55026  مورخ 1393/04/02 )

    15:مدارك لازم جهت دريافت كمك هزينه شركت در كنفرانس های خارج از کشور

     16: بخشنامه ی دوره تحقیقاتی


     17 :مدارک لازم جهت صدور حکم ماموریت تحصیلی مربیان

خدمات الکترونیک
      

     

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایگاه اطلاع رسانی دولت