آرشیو اخبار
راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه

راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه

راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه

 

 

 

مطلب قبلی اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و روسیه
مطلب بعدی سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجویان منصوب شد
Print
1161 رتبه بندی این مطلب:
4/4

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برای مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب

سامانه epolice

درخواست معافیت تحصیلی

ادامه مطلب