آرشیو اخبار
اطلاعیه بورس تحصیلی هنگ کنگ

اطلاعیه بورس تحصیلی هنگ کنگ

بورس تحصیلی هنگ کنگ

(کلیه مقاطع تحصیلی)
 

 

 

سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.studyinhongkong.edu.hk

Email:  hksbr@edb.gov.hk


سایت اداره کل بورس: Scholarship.saorg.ir
سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir

مطلب قبلی مديرکل بورس و اعزام دانشجويان از برگزاري آزمون زبان msrt در آينده نزديک خبر داد
مطلب بعدی اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و روسیه 2021-2022
Print
2605 رتبه بندی این مطلب:
3/2

فایل ها برای دانلود

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برا مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب