آرشیو اخبار
اطلاعیه الکترونیکی شدن روند وظیفه عمومی
مدیر سایت

اطلاعیه الکترونیکی شدن روند وظیفه عمومی

قابل توجه متقاضیان معافیت تحصیلی

 

 

 

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، در پاسخ به درخواست‌های مکرّر مراجعین مبنی بر الکترونیکی شدن روند وظیفه‌عمومی خارج از کشور و نظر به همکاری سازمان وظیفه‌عمومی وسازمان اموردانشجویان این فرایند تکمیل وآماده بهره‌برداری میباشد. لذا از تاریخ ۱5 شهریور۱۴۰۰ کلیه درخواست‌های معافیت‌تحصیلی می‌بایست در سامانه epolice ثبت و از طریق سامانه پیگیری گردد.

https://epolice.ir

مطلب قبلی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد:برگزاری آزمون زبان msrt لغو شده مورخ 1400/4/18 در تاریخ 1400/6/26
مطلب بعدی معرفی بورس تحصیلی هنگ کنگ 2021
Print
449 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

  • Nezam.pdf(.pdf, 179/85 KB) - 111 download(s)

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برا مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب