X
آئین نامه ها

1: دستورالعمل موقت سال 93 برای آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور...

2:    آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها وموسسات اموزش عالی وپزوهشی

3: شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور  (  سال  1394 )

4:شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل وخارج از کشور وشرکت در کنفرانس های علمی در سال 93

  5: بخشنامه مربوط به اخذ اعلام نیاز پذیرفته شدگان دکتری تبدیل بورس خارج به داخل

                               صفحه1 -  صفحه 2 -   صفحه 3  -  فهرست ظرفیت دانشگاه های سال 93  (برای مشاهده کلیک نمایید.)

 

    6:مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دفتر حقوقی...

 

    7:سند تعهد جهت دانشجویان بورسیه ی داخل ...( توجه: علاوه بر تکمیل سند تعهد ، باید  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در

      دفتر حقوقی را نیز تهیه نمایید.( جزئیات مدارک دفتر حقوقی در بند 5 قید شده است.)


   8: فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی...


    9:فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی..

 

   10:کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل وخارج از کشور... 

 

    11:کاربرگ مشخصات دانشجو برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی...

 

   12:مدارک لازم برای صدور حکم یا تسویه حساب فرصت مطالعاتی...

 

   13:مدارک لازم جذب مرکز(صلاحیت عمومی )

 

    14:مدارک لازم جهت استفاده از آیین نامه مربیان (شماره 55026  مورخ 1393/04/02 )

 

 

 

    15:مدارك لازم جهت دريافت كمك هزينه شركت در كنفرانس های خارج از کشور

 

     16: بخشنامه ی دوره تحقیقاتی

 

     17 :مدارک لازم جهت صدور حکم ماموریت تحصیلی مربیان

 

 

 

شرایط و فرایند پذیرفته شدگان بورس خارج :

( فرم ها ؛ کاربرگها و ضمایم مورد نیاز را از انتهای همین خبر از بخش فایل ها دانلود نمائید. )

1-     قبولی در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور

2-     داشتن شرایط مطابق با شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دکتری خارج از کشور مندرج در دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور

3-     تایید نهایی دانشگاه مصاحبه کننده (محل خدمت)+ تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه

4-     تایید نهایی شورای مرکزی بورس

5-     تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو

6-      تشکیل پرونده در اداره اعزام

7-     مدرک معتبر دال بر کسب حد نصاب نمره زبان (به بند 6 فرایند و مراحل تشکیل پرونده مراجعه شود)

8- پذیرش از دانشگاه خارج و تایید آن توسط دانشگاه محل خدمت و شورای تخصصی و رایزن علمی

9- سپردن وثیقه ملکی مطابق (فرم شماره 4 جدول میزان مبلغ وثیقه ملکی)

10- مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعات و مدارک مورد نظر مانند معدل مدارک تحصیلی مورد نیاز و سایر موارد، بعهده متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، صلاحیت داوطلب در هرمرحله ای از پذیرش ابطال می شود.

 

فرایند و مراحل تشکیل پرونده :    

1-     ارائه کارنامه قبولی آزمون دکتری

2-     تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه دانشجو و افراد خانواده و کارت ملی

3-     تصویر برابر اصل  مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ذکر معدل

تبصره : در صورت نیاز پذیرفته شده به دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می تواند با سپردن تعهد لازم به دفتر حقوقی ، در خواست آزاد سازی مدرک را داشته باشد (فرم شماره1 کاربرگ مشخصات پذیرفته شده بورس خارج )

4-     تعهد نامه مبنی بر:

·         اطلاع از ضوابط و مقررات اعزام دانشجو به خارج از کشور( فرم شماره 2 تعهد نامه )

·           آگاهی از شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج (فرم شماره 3 نکات قابل توجه برای اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور) 3

·         میزان وثیقه ملکی براساس کشور( فرم شماره 4 جدول میزان مبلغ وثیقه ملکی )

5-     نامه دانشگاه به همراه صورت جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه + نتیجه کاربرگ مصاحبه + تعیین استاد ناظر+ موافقت با کشور محل تحصیل و موضوع رساله دکتری

6-      ارائه گواهی حدنصاب نمره زبان

تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه  55  MSRT=  رشته های علوم انسانی و هنر60MSRT=   و یا معادل آن در آزمون های TOEFL, IELTS, TOLIMO  تعیین شده است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، درصورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تاقبل از اعزام برآورده کند.

7-     صدور نامه حمایت مالی بدون مبلغ پس از تکمیل( فرم شماره 1 کاربرگ مشخصات پذیرفته شده بورس خارج)

8-     ارائه مدرکی دال بر مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه

تبصره: در صورت مشمول بودن دانشجو می تواند پس از ارائه پذیرش و حد نصاب نمره زبان با سپردن تعهد لازم به دفتر حقوقی یا سازمان وظیفه عمومی ، درخواست معافیت تحصیلی را داشته باشد.(فرم شماره 1 کاربرگ مشخصات پذیرفته شده بورس خارج )

9-     ارائه پذیرش از دانشگاه خارج از کشور مطابق با شرایط ذکر شده در (فرم شماره 3 نکات قابل توجه برای اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور) و تایید دانشگاه محل خدمت و استاد ناظر و تکمیل (فرم شماره 5 کاربرگ اعلام نظر شورای تخصصی بورس و اعزام) جهت طرح در شورای تخصصی

تبصره: دانشجویان باید پس از تکمیل نسخه Word  (فرم شماره 5 کاربرگ اعلام نظر شورای تخصصی بورس و اعزام) پیوست های الکترونیکی شامل موارد ذیل را نیز تهیه و به صورت فایل زیپ شده به آدرس ایمیل z.taheri@saorg.ir  ارسال نمایند.

·         اسکن فایل نامه پذیرش از دانشگاه یا استاد راهنمای خارجی

·         رزومه استاد راهنمای خارجی

·         رزومه داوطلب بورسیه

·          پروپوزال دکتری

·         گواهی آزمون زبان انگلیسی

·         اسکن فایل اعلام نظر کتبی ، استاد ناظر داخل در خصوص موضوع رساله دکتری

10- اخذ نظر رایزن محترم علمی و تایید شورای تخصصی (توسط اداره اعزام )

11- اخذ تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو (توسط اداره اعزام)

12- معرفی به دفتر حقوقی جهت سپردن وثیقه ملکی مطابق (فرم شماره4 جدول میزان مبلغ وثیقه ملکی)

13- ارائه تایید دفتر حقوقی سازمان مبنی بر سپردن وثیقه مورد نظر

14- صدور نامه حمایت مالی مبلغ دارپس از تکمیل (فرم شماره 1 کاربرگ مشخصات پذیرفته شده بورس خارج) به منظور معرفی جهت اخذ روادید

15- ارائه روادید

16-  انجام فرایند صدور حکم بورس و تکمیل فرم مشخصات پذیرفته شدگان بورس کامل دکتری خارج از کشور (توسط اداره اعزام)

·         تهیه پیش نویس حکم بورس (توسط اداره اعزام)

·         تامین اعتبار مالی توسط اداره مالی سازمان

·         تنظیم وقت ملاقات حضوری با مدیرکل محترم اداره کل بورس و اعزام دانشجویان (توسط اداره)

·         تنظیم وقت ملاقات حضوری با ریاست محترم سازمان امور دانشجویان و امضای نهایی حکم

17- مراجعه به اداره کارشناسی

بروز رسانی فروردین ماه 1399

              

   


پیوندهای مرتبط

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برا مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب >

ارز دانشجویی

اخذ ارز دانشجویی

ادامه مطلب >